ВОДКОМ БЪЛГАРИЯ ООД
Начало : Продукти : Предварително изолирани тръби

Предварително изолирани тръби

Предварително изолирани тръби
КАТАЛОГ

ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗОЛИРАНИ ТРЪБИ

известни още като геотермални тръби са:                                                                                                                                 - от 200°C до + 315°C

> Централно отопление и охлаждане
> Когенерация
> Подземен и надземен трансфер на пара
> Геотермална енергия
> Оранжерии
> Корабна промишленост
> Втечнени газове (втечнен природен газ, пропан-бутан и др.)
> Чиста вода, противопожарни линии срещу замръзване
> При прехвърляне на горещо масло, сгъстен въздух, суров нефт и всички химически течности