ВОДКОМ БЪЛГАРИЯ ООД
Начало : Продукти : Бентонит

Бентонит

Бентонит
КАТАЛОГ

БЕНТОНИТ

Зони за съхранение на твърди и опасни отпадъци

<  Езера, басейни

<  Канали за напояване и доставка на вода

<  Хидроизолация на основата на язовири

<  Отводнителни стени за предотвратяване на свлачища и подобни земни маси