Геоклетки

Клетъчните системи за пълнене Geocell са геосинтетични продукти, произведени от полиетилен с висока плътност (HDPE).

Това е триизмерен панел, който се използва, като се разширява от своята лека и гъвкава структура. Перфорираната структура и дизайн позволяват използването на различни видове пълнеж. Високата устойчивост в компресираната почва позволява увеличаването на устойчивостта на почвата чрез разпределение и балансиране на точковия товар. Той помага за засаждане на негодни места и подобрява стабилността на наклона, като осигурява контрол на ерозията.

Пишете ни

Имате въпрос?