Предварително изолирани тръби

Известни още като геотермални тръби са: - от 200°C до + 315°C
  • Централно отопление и охлаждане
  • Когенерация
  • Подземен и надземен трансфер на пара
  • Геотермална енергия
  • Оранжерии
  • Корабна промишленост
  • Втечнени газове (втечнен природен газ, пропан-бутан и др.)
  • Чиста вода, противопожарни линии срещу замръзване
  • При прехвърляне на горещо масло, сгъстен въздух, суров нефт и всички химически течности
Пишете ни

Имате въпрос?