Пожарни хидранти

Предназначение

Един от важните елементи на системата за гасене на пожари е пожарният хидрант. Той се монтира към водопроводната система или към специално създаден водопровод за пожарникарски нужди. По време на гасене на пожар към хидранта се включва маркуч с помпа или чрез него се пълни резервоара на противопожарната машина. Пожарните хидранти се предлагат в две разновидности:

  • Надземните пожарни хидранти се монтират над земята и свързани с водопроводната система, имат две основни предимства - бързият достъп за присъединяване на пожарния маркуч и възможността за използване на хидранта в качеството на водосборен източник за градски нужди, например миене на улиците, поливане на паркове и дървета, и др.
  • Подземните пожарни хидранти се съединяват с водопровода под земята, а над тях се поставя водосборната колона.
Пишете ни

Имате въпрос?